js99699金沙孟宗哭竹

作者: 风俗习惯  发布:2020-03-31

原文:晋孟宗,少丧父。母老,病笃,冬日思笋煮羹食。宗无计可得,乃往竹林中,抱竹而泣。孝感天地,须臾,地裂,出笋数茎,持归作羹奉母。食毕,病愈。 诗赞:泪滴朔风寒,萧萧竹数竿。须臾冬笋出,天意报平安。 译文:晋代江夏人孟宗,少年时父亡。母亲年老病重,冬天里想喝鲜竹笋汤。孟宗找不到笋,无计可施,就跑到竹林里,抱住竹子大哭。他的孝心感动了上苍,不一会儿,忽然地裂开了,只见地上长出几根嫩笋。孟宗赶紧采回去做汤给母亲喝。母亲喝完后,病居然痊愈了。

诗曰:泪滴朔风寒,萧萧竹数竿。

js99699金沙 1

释文:孟宗,三国时江夏人,今武汉市武昌区螃蟹甲人。少年时父亡,母亲年老病重,医生嘱用鲜竹笋做汤。适值严冬,没有鲜笋,孟宗无计可施,独自一人跑到竹林里,扶竹哭泣。少顷,他忽然听到地裂声,只见地上长出数茎嫩笋。孟宗大喜,采回做汤,母亲喝了后果然病愈。后来他官至司空。

古时武汉长春观东边一片竹林,传说《二十四孝》中的“孟宗哭竹”的故事就发生在这里。所以这里一直有个“孟宗祠”。文革的时候就毁坏了,至今未建。《二十四孝》原文:晋孟宗,少丧父。母老,病笃[音du],冬日思笋煮羹[音geng]食。宗无计可得,乃往竹林中,抱竹而泣。孝感天地,须臾,地裂,出笋数茎,持归作羹奉母。食毕,病愈。

本文由js99699金沙发布于风俗习惯,转载请注明出处:js99699金沙孟宗哭竹

关键词: